PROTICOVIDOVÁ OPATŘENÍ

  • při prezentaci jsou všichni povinni mít nasazený respirátor nebo roušku
  • závodníci na místě POTVRDÍ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, že splňují podmínku:

osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, 

nebo

osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, 

nebo 

• osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, 

nebo 

osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Prohlášená budou na místě u registrace. 

  • všichni účastníci jsou povinni dodržovat min. 2m rozestupy (neplatí pro členy jedné domácnosti), a to především během prezentace, při předbíhání na trati, u občerstvovací stanice a při vyhlášení výsledků. 

"Povinné použití ochranných prostředků dýchacích cest se nevztahuje na běžce za podmínek, že se ve venkovních prostorech nachází alespoň 2 metry od jiné osoby (s výjimkou členů domácnosti)."

  • běžecký závod bude s průběžným startem mezi 9.00 a 12.00 tak, aby nehrozilo shlukování většího počtu osob. Není tedy nutné, aby všichni dorazili před 9.00, start je možný kdykoliv mezi 9.00 a 12.00. Každé číslo bude opatřeno čipem, který po proběhnutí startovní bránou začne měřit čas. Na trati jsou pak kontrolní stanice a měření času je ukončeno proběhnutím cílové brány
  • vyhlášení výsledků proběhne 22.5.2021 po 14. hodině ve Funpark Zdiměřice a bude současně přenášené online
  • pohyb ve volné přírodě není v současné době omezen, žádáme však všechny účastníky o dodržování výše uvedených pravidel a o maximální ohleduplnost k ostatním účastníkům a organizátorům
  • sprchy jsou uzavřeny, toalety ve Fun parku budou pravidelně dezinfikovány

DĚKUJEME ZA DODRŽENÍ OPAŘENÍ